0947660321

Ngày lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì thay đổi?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2018/TT-BTC hướng dẫn cụ thể cho Nghị định 119 bao gồm nhiều nội dung điều chỉnh hoàn toàn cách thức tạo lập, xử lý, quản lý và lưu trữ hoá đơn điện tử. Vậy ngày lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì thay đổi? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tiếp đó, ngày 30/09/2019 Bộ Tài chính chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ. Thông tư đưa ra hướng dẫn chi tiết giải quyết các vấn đề mà đơn vị gặp phải qua thời gian thí điểm trước đó, đồng thời phổ biến rõ một số điều tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
Một trong các vấn đề mà nhiều đơn vị đang băn khoăn, thắc mắc đó là quy định về thời điểm xuất hóa đơn điện tử. Hãy cùng EFY Việt Nam thảo luận về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Ngày lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì thay đổi?

Thông tư 39/2014/TT-BTC: ngày trên hoá đơn tính theo ngày lập hay ngày ký điện tử?

Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính;”

Theo đó chúng ta thấy rõ quy định về ngày tháng năm ghi trên hóa đơn ở các trường hợp cụ thể nhưng đối với hóa đơn điện tử thì lại có một đặc thù đó là ngoài thời điểm lập hóa đơn thì còn có một phần nữa là thời điểm ký số, ký điện tử trên hóa đơn. Chính điều này đã dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề “ngày trên hóa đơn tính theo ngày lập hay ngày ký điện tử?”.

Theo Công văn 5373/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang ngày 28/11/2018 thì Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau là không hợp lệ, không đủ điều kiện để kê khai thuế. Tuy nhiên trường hợp mà ngày ký và ngày lập khác nhau vẫn được một số chi cục thuế có công văn chấp thuận hoá đơn hợp pháp.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC: thời điểm lập hoá đơn là thời điểm ký số

Theo Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.”
Để rõ hơn thì ngày 30/09/2019 Bộ Tài Chính đã ra Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định tại Khoản 1e Điều 3 cụ thể như sau:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Qua đó Bộ Tài Chính đã quy định rõ ràng về thời điểm lập chính là thời điểm đơn vị thực hiện ký số (ngày tháng năm ký điện tử, ký số).

Vậy các đơn vị lưu ý để thực hiện đúng tránh các sai sót, nếu thực hiện sai quy định về thời điểm lập hóa đơn thì theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về việc quyết toán vào chi phí được trừ thì đối với các hóa đơn GTGT đầu vào bị sai thời điểm sẽ có nguy cơ không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Để doanh nghiệp trang bị đầy đủ kiến thức về hóa đơn điện tử, Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam sẵn sàng cung cấp các tài liệu mới nhất cũng như các thông tin hỗ trợ của cán bộ chi cục thuế các quận, huyện về hóa đơn điện tử.

✅✅ Hotline Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử iHOADON 0947660321


NỘI DUNG LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo