0947660321

Thời gian bắt đầu sử dụng hóa đơn sau khi thông báo phát hành?

Hiện nay hóa đơn giấy đang dần được thay thế bằng hóa đơn điện tử. Đối với các doanh nghiệp phát hành hóa đơn lần đầu thường lúng túng trước thời hạn sử dụng hóa đơn là khi nào? Cách tra cứu như thế nào để biết hồ sơ thông báo của mình đã có kết quả?

1.    Thời gian bắt đầu sử dụng hóa đơn sau phát hành

Theo Khoản 4, Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có quy định:
“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
…..
Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03)ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”
Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC thì tổ chức kinh doanh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn (Thay vì trước đây là 05 ngày).
Sau đó, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC cũng sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định cụ thể:
“Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”
Như vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành sử dụng hóa đơn, đơn vị phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và mẫu hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Sau 02 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn, nếu không nhận được phản hồi về việc từ chối hồ sơ thông báo phát hành thì đơn vị có thể bắt đầu sử dụng hóa đơn.

2.    Cách tra cứu kết quả thông báo phát hành hóa đơn trên Cổng thông tin tra cứu hoá đơn

Quy trình tra cứu bao gồm:
Bước 1: Truy cập vào website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn, chọn Thông tin thông báo phát hành, phần Hóa đơn, mục Tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Đơn vị tiến hành nhập các thông tin bắt buộc có đánh dấu * đỏ bao gồm:
– Mã số thuế
– Ngày phát hành
– Mã xác thực

Bước 3: Tại mục Danh sách thông báo phát hành tích chọn vào Ngày phát hành để tra cứu nội dung thông báo phát hành hóa đơn đã được chấp nhận

Nếu toàn bộ thông tin đã chính xác, doanh nghiệp được phép bắt đầu sử dụng hoá đơn điện tử theo đúng quy định.Trường hợp còn vấn đề thắc mắc liên quan đến hóa đơn, mời quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006142 ấn phím 2 đẻ được tư vấn và giải đáp.

✅✅ Hotline Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử iHOADON 0947660321


NỘI DUNG LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo