0947660321

Hướng dẫn điều chỉnh – Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán doanh nghiệp phát hiện hoá đơn viết sai số tiền, sai thành tiền, sai tổng tiền, sai tiền thuế, sai thuế xuất, sai đơn giá….chưa kê khai hoặc đã kê khai thuế thì phải thực hiện lập biên bản thoả thuận và xuất hoá đơn mới. Tuy nhiên, nghiệp vụ chính xác thì không phải kế toán nào cũng nắm rõ, hiểu đúng.

Dưới đây EFY Việt Nam xin chia sẻ cách xử lý và làm biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền đối với trường hợp đã kê khai thuế như sau:

Để tránh bị xử phạt vi phạm hóa đơn, các kế toán cần phải nắm vững luật cũng như biết cách điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn bị sai sót cần điều chỉnh, đặc biệt là với các hoá đơn sai về số tiền, tiền thuế, đơn giá, thuế suất, tổng tiền …làm thay đổi giá trị hoá đơn.

Quy trình điều chỉnh hoá đơn điện tử sai số tiền

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên (hoặc sử dụng chữ ký số ký xác nhận). Thông tin ngày lập biên bản điều chỉnh là ngày hiện tại.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh cùng ngày với biên bản điều chỉnh hoá đơn.

  • Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá trị bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng,tiền thuế giá trị gia tăng… cho hóa đơn số…,ký hiệu…
  • Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm ( – )

Điều chỉnh hóa đơn điện tử sai số tiền

Bước 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Không có quy định giới hạn số lần điều chỉnh cho 1 hoá đơn, tuy nhiên kế toán doanh nghiệp lưu ý nội dung điều chỉnh trên các hoá đơn không được trùng lặp nhau, tránh việc kê khai doanh thu, thuế sai, đồng thời cần lưu trữ toàn bộ hoá đơn gốc và các hoá đơn điều chỉnh để đối chiếu thuế chính xác.

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT sai số tiền

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT :

Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, kế toán doanh nghiệp cần phải ghi đầy đủ các thông tin như sau:

  • Ngày lập biên bản điều chỉnh phải là ngày hiện tại và là ngày trên hóa đơn điều chỉnh
  • Điền đầy đủ thông tin của đơn vị bán và đơn vị mua gồm: Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện pháp luật, chức vụ.
  • Thông tin hoá đơn bị điều chỉnh: Số hoá đơn…Ký hiệu…Ngày xuất….
  • Lý do điều chỉnh: Ghi rõ các thông tin được điều chỉnh lại như thuế suất, đơn giá, thành tiền, tổng tiền…
  • Nội dung điều chỉnh: Ghi rõ thông tin điều chỉnh tăng (giảm) của hóa đơn sai; các mục cần điều chỉnh; thông tin mới; thông tin số hoá đơn, ký hiệu, ngày hoá đơn mới.

Trường hợp đơn vị chỉ điều chỉnh 1 trong các thông tin hàng hoá, dịch vụ thì chỉ cần ghi nội dung hàng hoá, dịch vụ cần điều chỉnh.

  • Hai bên ký, đóng dấu đỏ hoặc ký điện tử và lưu trữ.

————————————————————————————————————————————-

Chú ý : Kể từ ngày 01/01/2015 theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua hàng nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

✅✅ Hotline Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử iHOADON 0947660321


NỘI DUNG LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo